لیست پادکست‌ها

استراحت صوتی

پادکست شماره 21

گفتگوی مشترک نوید نیک و شمیم حسینی‌فر کارشناس ارشدصوت درمانی هنرمندان آوایی و کاربران حرفه&zwn...

گفتگوی مشترک نوید نیک مربی پرورش صدا و شمیم حسینی‌فر کارشناس ارشد صوت درمانی با هدف بررسی ...

تک‌آهنگ کنارم‌نشین

پادکست شماره 19

به مناسبت انتشار تک‌آهنگ کنارم‌نشین این قسمت از پادکست اختصاص دارد که انتشار این موزیک با ...

رزونانس و رزوناتورها

پادکست شماره 18

این پادکست شاید پنجره متفاوتی باشه به دنیای صدا؛ البته اگر تا امروز به درستی مفهوم رزونانس و رزوناتو...

هدف از پرورش صدا

پادکست شماره 17

چه رازی در پرورش صدا نهفته است؟ قرار است چه چیزی یاد بگیریم؟ چرا پرورش صدا بر گرایش‌های مختلف ه...

تفاوت صدای سر و فالستو

پادکست شماره 16

در فرایند تولید صدای سر تارهای صوتی بسته هستند و تنها بخشی از آن با خروج هوا مرتعش می‌شود اما د...

بیان واضح مصوت‌ها

پادکست شماره 15

استفاده درست و متناسب از فک و زبان در بیان شفاف و کامل حروف صدادار بسیار حائز اهمیت است، تفاوتی میان...

جای درست بیان حروف

پادکست شماره 14

آیا بدرستی می‌شود مشخص کرد که هر واج از الفبای زبان به چه صورت می‌بایست در دهان ادا شود؟ ن...

تغذیه مناسب

پادکست شماره 13

نمیشه یک نسخه واحد برای اینکه چه چیز بخوریم و نخوریم نوشت! هرکسی نسبت به شرایط خودش باید این موارد ر...