لیست پادکست‌ها

آواز افشاری (حال و هوا)

پادکست شماره 55

افشاری آواز راز و نیاز با خداوند است. آوازی تامل برانگیز که شما را به فکر فرو می برد و شاید به همین ...

اذان موذن زاده اردبیلی در گوشه روح الارواح بهترین مثال برای آواز بیات ترک است. این آواز هم از مشتقات...

آواز ابوعطا (حال و هوا)

پادکست شماره 53

آواز ابوعطا، لطیف و ملایم است و سبب اندیشه انسان در فلسفه و عرفان می شود. آواز ابوعطا نه ف...

دستگاه شور (حال و هوا)

پادکست شماره 52

شور ریشه عمیقى در فرهنگ ایرانى دارد که بیانگر تصوف و عرفان ایرانى است. این دستگاه را اُم‌الاواز...

بیات اصفهان (حال و هوا)

پادکست شماره 51

بیات اصفهان از آوازهاى قدیم ایرانى است و از دستگاه همایون مشتق شده است. اصفهان آوازى است بسیار عاشقا...

همایون دستگاهی است باشکوه و مجلل، آرام و در عین حال بسیار زیبا و فریبنده؛ به نوعی که احساس می&z...

دستگاه ماهور (حال و هوا)

پادکست شماره 49

دستگاه ماهور ماهیتی شاد، با شکوه و ابهت دارد که معمولا برای ایجاد حس غرور و حماسه و بیان رشادت‌...

مفهوم آواز (بیات)

پادکست شماره 48

گاهی اوقات از یک دستگاه اصلی، یک دستگاه کوچک یا بهتر است بگوییم فرعی مشتق می&zwn...

ردیف و معرفی دستگاه‌ها

پادکست شماره 47

با توجه به آنچه که در قسمت قبلی پادکست ها اشاره شد، با مفهوم دستگاه و ردیف به طور کلی آشنا شدیم. حال...