پادکست دستگاه راست‌پنج‌گاه (حال و هوا)


دستگاه راست‌پنج‌گاه (حال و هوا)
  • تاریخ سه شنبه 2 فروردین 1401
  • شماره پادکست 60
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    با اینکه شروع راست پنجگاه در گام ماهور (ماژور) است ولی در ادامه به بقیه دستگاهها هم ورود پیدا میکند و گویی به نوعی مرکب خوانی یا مرکب نوازی (مدلاسیون) اتفاق افتاده است. بنابراین همه حالتهای موجود در دستگاه های موسیقی ایرانی را شامل می شود اما همانند ماهور آوازى با وقار و با ابهت دارد و مانند پیری فرزانه در حال نصیحت کردن و پند و اندرز به فرزندان خودش است. علیرغم نزدیکی زیاد این دستگاه به ماهور، اما دارای لطافت و ظرافتهائی است که احساس آرامش خاصی را در انسان ایجاد میکند در تمام طول روز می توان به این آواز گوش سپرد اما بهترین زمان صبح تا پیش از ظهر است.

پخش آنلاین