پادکست عضله زبان


عضله زبان
  • تاریخ سه شنبه 12 مرداد 1400
  • شماره پادکست 27
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    عضله زبان یکی از مهمترین و البته پرکاربردترین عضلات ما در حین صداسازی و استفاده از صداست که می‌بایست به خوبی نقش و جایگاه آن در دهان به ویژه در مودهای مختلف آوایی شناخته و به کار گیری شود. 

پخش آنلاین
برچسب ها: