پادکست رشته هنرهای آوایی


رشته هنرهای آوایی
 • تاریخ شنبه 30 فروردین 1399
 • شماره پادکست 2
 • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
 • توضیحات

  پادکست شماره 2
  تاریخ انتشار: 30 فروردین 1399

  همه آن چیزهایی که پیش از ورود به هنرهای آوایی باید بدانید.
  راز پرورش صدا و تفاوت معلم صدا و مربی آواز 
  سرزمین هنرهای آوایی چگونه جایی است؟
  گرایش‌موسیقی، فن بیان و پرورش صدا

پخش آنلاین