پادکست کاربران حرفه‌ای صدا


کاربران حرفه‌ای صدا
 • تاریخ سه شنبه 26 فروردین 1399
 • شماره پادکست 1
 • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
 • توضیحات

  پادکست شماره 1
  تاریخ انتشار: 26 فروردین 1399

  مقدمه و شرط ورود به دنیای زیبای هنرهای آوایی
  عنوان کاربران حرفه‌ای صدا به چه کسانی گفته می‌شود؟ 
  اصطلاحات گمراه کننده هنرآموزان در مسیر آموزش و یادگیری

پخش آنلاین