پادکست تنفس صحیح


تنفس صحیح
  • تاریخ سه شنبه 12 مرداد 1400
  • شماره پادکست 24
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    تنفس صحیح یک تنفس یک جانبه و شکمی نیست. بلکه باید محوری تنفس را انجام داد. خاطر نشان می‌شود این مساله با یوگا و مدیتیشن و ورزش‌های هوازی متفاوت است و مفهوم ساپورت ویژه خواننده‌هاست. 

پخش آنلاین