پادکست تشدید‌کننده‌های صدا


تشدید‌کننده‌های صدا
  • تاریخ سه شنبه 12 مرداد 1400
  • شماره پادکست 25
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    طنین صدا و تقویت تشدید کننده‌های صدا یکی از ضرورت‌ها برای کلیه کاربران حرفه‌ای صدا به ويژه خوانندگان و گویندگان است. 

پخش آنلاین
برچسب ها: