پادکست حفط رطوبت حنجره


حفط رطوبت حنجره
  • تاریخ سه شنبه 12 مرداد 1400
  • شماره پادکست 30
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    گلویم خشک شده! خلط زیادی پشت حلق دارم. بارها صدای خود را صاف می‌کنیم و این خودش یک امر اشتباه دیگر است! آب بدنت رو تامین کن. 

پخش آنلاین
برچسب ها: