پادکست زیپ شدن تارهای صوتی


زیپ شدن تارهای صوتی
  • تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400
  • شماره پادکست 23
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    قرار گرفتن لبه تارهای صوتی به طور صحیح و منظم بروی یکدیگر یعنی کلوژر که تمرینات آن را باید آموزش دید. 

پخش آنلاین
برچسب ها: