پادکست دنیای خوانندگی و گویندگی


دنیای خوانندگی و گویندگی
 • تاریخ شنبه 6 اردیبهشت 1399
 • شماره پادکست 3
 • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
 • توضیحات

  پادکست شماره 3
  تاریخ انتشار: 06 اردیبهشت 1399

  تارآواها و شناخت دستگاه صوتی
  مداحی، خوانندگی و قرائت، گویندگی و اجرا
  برای ورود به عرصه هنرهای آوایی باید از کجا شروع کنیم؟
  چکاپ گوش، حلق، سینوس، آگاهی نسبت به آلرژی ها و رفلاکس!


   

پخش آنلاین