پادکست پرورش‌صدا یا صوت‌درمانی؟


پرورش‌صدا یا صوت‌درمانی؟
  • تاریخ دوشنبه 13 بهمن 1399
  • شماره پادکست 20
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    گفتگوی مشترک نوید نیک مربی پرورش صدا و شمیم حسینی‌فر کارشناس ارشد صوت درمانی با هدف بررسی رویکردها و اهداف هریک از این علوم که شایسته است کاربران حرفه‌ای صدا برای تحقق اهداف آوایی و هنری خود نسبت به آن آگاه بوده و از معلم صدا و کارشناس صوت درمان در رسیدن به صدایی مطلوب کمک گرفته و بهره ببرند. 

پخش آنلاین