پادکست چهارمضراب


چهارمضراب
  • تاریخ شنبه 22 مرداد 1401
  • شماره پادکست 63
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    قطعه ای بدون کلام و با ریتم تُند

    چهارمضراب قطعه ای است ضربی با ریتم معمولا" ترکیبی و با سرعت تند که اجرای درست آن مهارت و چیره دستی نوازنده را نشان می دهد. جمله کوچکی که بین قسمتهای مختلف ملودی، زیاد تکرار می‌ شود پایه نام دارد. چهار مضراب می تواند بر اساس یک گوشه یا چند گوشه مختلف ساخته و اجرا شود که معمولا به صورت بداهه اجرا می‌شود. علت نام گذاری چهار مضراب این بوده که احتمالاً به خاطر سرعت زیاد حرکت مضراب روی ساز، مضرابها ۴ تا دیده می‌شوند و یا ممکن است به دلیل اینکه در گذشته پایه چهار مضراب بصورت چهار تایی بوده و عمدتا" برای سازهای مضرابی مثل تار، سه تار و سنتور بوده است.

پخش آنلاین