پادکست هدف از پرورش صدا


هدف از پرورش صدا
  • تاریخ دوشنبه 8 دی 1399
  • شماره پادکست 17
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    چه رازی در پرورش صدا نهفته است؟ قرار است چه چیزی یاد بگیریم؟ چرا پرورش صدا بر گرایش‌های مختلف هنرهای آوایی نظیر سبک‌های گوناگون خوانندگی، گویندگی و صداپیشگی مقدم است و چه تفاوتی میان من با سایرین ایجاد می‌شود؟ هدف یک چیز است پرورش صدا، اما این مسیر مقاصد مختلفی دارد.

پخش آنلاین