پادکست پیش‌درآمد


پیش‌درآمد
  • تاریخ شنبه 21 خرداد 1401
  • شماره پادکست 62
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    پیش درآمد: قطعه ای بدون کلام و با ریتم کُند و سنگین
    قطعه‌ای است ضربی (با ریتم و وزن مشخص) معمولا" سنگین که در آغاز یک برنامه موسیقی اجرا شده و دستگاه را معرفی می کند. این قطعه در اصل بر اساس گوشه درآمد بوده و در ادامه به گوشه‌های اصلی دستگاه یا آواز انتخاب شده نیز اشاره می کند. پیش درآمد معمولاً به لحاظ زمان اجرا، طولانی‌ترین قطعه‌ی موسیقی است، آواز ندارد و خواننده بعد از آن با اجرای گوشه درآمد آواز را آغاز میکند. بنابراین اصطلاحاً میگوییم پیش درآمد گوشه ای سازی است نه آوازی اما درآمد هم سازیست و هم آوازی.

پخش آنلاین