پادکست گلوتال فرای یا وکال فرای


گلوتال فرای یا وکال فرای
  • تاریخ سه شنبه 12 مرداد 1400
  • شماره پادکست 29
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    صدای برشته. تمرینی برای رفع تنش ها از صدای شما و همچنین آماده سازی شما برای رسیدن به صدای سر که هم نقش درمانی دارد و هم نقش تمرینی برای کاربران صدا 

پخش آنلاین
برچسب ها: