پادکست مشکل کم آوردن نفس از کجاست؟


مشکل کم آوردن نفس از کجاست؟
  • تاریخ سه شنبه 20 دی 1401
  • شماره پادکست 64
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    چرا در هنگام آواز خواندن و یا سخنرانی با مشکل کمبود نفس مواجه می شوم؟ البته قطعا منظور ما داشتن استرس و این قبیل موارد نیست، بلکه اشاره داریم به موضوعات مرتبط با صداسازی که در این پادکست به آن پاسخ داده شده است. امید که مفید واقع شود. 

پخش آنلاین