پادکست صدای سینه و صدای سر


صدای سینه و صدای سر
 • تاریخ یکشنبه 21 اردیبهشت 1399
 • شماره پادکست 5
 • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
 • توضیحات

  پادکست شماره 5
  تاریخ انتشار: 21 اردیبهشت 1399

  جایگاه صدای سینه و نحوه حس کردن طنین صوتی سینه
  جایگاه صدای سر و نحوه پیدا کردن رزونانس صدای سر 
  مثالهایی برای پیدا کردن برای صدای سر و سینه
  تفاوت صدای سر و صدای فالستو

پخش آنلاین