پادکست دستگاه همایون (حال و هوا)


دستگاه همایون (حال و هوا)
  • تاریخ دوشنبه 24 آبان 1400
  • شماره پادکست 50
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    همایون دستگاهی است باشکوه و مجلل، آرام و در عین حال بسیار زیبا و فریبنده؛ به نوعی که احساس می‌کنید خیلی مهربان است ولی با نهایت شرم در حال درد و دل کردن است و البته پند و اندرزی استادانه با مخاطب خودش دارد. از نظر شنیداری هم بهتر است دستگاه همایون را بعد از غروب آفتاب و در ابتدای شب بشنوید. 

پخش آنلاین