پادکست دانستنی های صدا (1)


دانستنی های صدا (1)
  • تاریخ پنجشنبه 7 تیر 1403
  • شماره پادکست 65
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    گفتگوی نوید نیک و انزو حکمت پیرامون دنیای صدا (قسمت اول) 
     

پخش آنلاین