پادکست انعطاف صدا


انعطاف صدا
  • تاریخ دوشنبه 3 شهریور 1399
  • شماره پادکست 7
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    انعطاف در صدا یعنی توانایی ایجاد الحان گوناگون؛ با توجه به اینکه همواره ممکن است متون متنوعی به دست ما برسد (گویندگی و دوبله) و یا ترانه‌های مختلف (خوانندگی)؛ کاربر مربوطه می‌بایست بتواند از رجیسترهای مختلف صوتی خود بهره کافی را ببرد. 

    توجه: این پادکست با همکاری مجوعه خانه صدای آواهنگ ضبط شده است.

پخش آنلاین