پادکست بیات اصفهان (حال و هوا)


بیات اصفهان (حال و هوا)
  • تاریخ شنبه 6 آذر 1400
  • شماره پادکست 51
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    بیات اصفهان از آوازهاى قدیم ایرانى است و از دستگاه همایون مشتق شده است. اصفهان آوازى است بسیار عاشقانه، جذاب و گیرا؛ شاید بتوان گفت چیزی میان فضای شادى و غم. بیشتر اشعار عاشقانه در این آواز خوانده می‌شوند و بهترین زمان برای گوش دادن به آواز اصفهان، شب‌ها قبل از خواب است.

پخش آنلاین