پادکست جای درست بیان حروف


جای درست بیان حروف
  • تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399
  • شماره پادکست 14
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    آیا بدرستی می‌شود مشخص کرد که هر واج از الفبای زبان به چه صورت می‌بایست در دهان ادا شود؟ نقش مربی پرورش صدا و کارشناسان گفتاردرمان در این زمینه چیست؟ قطعا تا به حال با کتاب‌ها و یا مقالاتی مواجه شده‌اید که در خصوص این مورد حتی با درج تصویر شیوه درست محل قرارگیری زبان را شرح داده‌اند!  

پخش آنلاین