پادکست طنین و جایگاه صدا


طنین و جایگاه صدا
 • تاریخ شنبه 13 اردیبهشت 1399
 • شماره پادکست 4
 • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
 • توضیحات

  پادکست شماره 4
  تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 1399

  مفهوم رزوناتور - رزونانس و طنین در صدا
  خوانندگان و گویندگان ذاتی: می‌توانند اما نمی‌دانند! 
  مفهوم رجیسترهای صوتی به بیان برت منینگ در متد سینگینگ ساکسس
  عدم تاثیر تمرینات پرورش صدا بدون توانایی زیپ کردن تارهای صوتی یا کوردزکلوژر

پخش آنلاین