پادکست پنج شرط ورود به هنرهای آوایی


پنج شرط ورود به هنرهای آوایی
 • تاریخ یکشنبه 26 مرداد 1399
 • شماره پادکست 6
 • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
 • توضیحات

  پادکست شماره 6
  تاریخ انتشار: 26 مرداد 1399

  پنج شرط ورود به رشته هنرهای آوایی
  سلامت اندام گوارشی، گفتاری، تنفسی، شنیداری و روان

  توجه: این پادکست با همکاری مجموعه خانه صدای آواهنگ ضبط شده است.

پخش آنلاین