پادکست دستگاه سه گاه (حال و هوا)


دستگاه سه گاه (حال و هوا)
  • تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1400
  • شماره پادکست 57
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    دستگاه سه‌گاه با اینکه در میان ترکها نیز رواج دارد اما کاملا ریشه ایرانی دارد و فارسی زبانان آن را به گونه ای دیگر اجرا می کنند. حزن و اندوه فراوان دارد و در عین حال لطیف و ظریف است.

پخش آنلاین