پادکست تغذیه مناسب


تغذیه مناسب
  • تاریخ دوشنبه 3 آذر 1399
  • شماره پادکست 13
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    نمیشه یک نسخه واحد برای اینکه چه چیز بخوریم و نخوریم نوشت! هرکسی نسبت به شرایط خودش باید این موارد رو بسنجه. یک چیزهایی ثابت شده هستند اما من پیشنهاد میکنم تا زمانی که بیشتر توضیح میدم برات فعلا از خوردن آب فراوان و سیب غافل نشو و مواد قندی و کافیینی رو با احتیاط مصرف کن. 

پخش آنلاین