پادکست فرم ایستادن و نشستن


فرم ایستادن و نشستن
  • تاریخ دوشنبه 12 آبان 1399
  • شماره پادکست 12
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    پاسچر یا همان پوزیشن قرارگیری بدن شما در هنگام آواز خواندن و یا گویندگی نکته پراهمیت دیگری است که جدی گرفتن آن و رعایت و یادگیری اصول و قواعد آن بسیار در روانی صدا و راحتی شما تاثیرگذار است. برای مثال تصور کنید اگر در مسیر جریان هوا شکستگی یا سدی ایجاد کنیم چه خواهد شد! 

پخش آنلاین