پادکست گرم کردن صدا


گرم کردن صدا
  • تاریخ چهارشنبه 19 شهریور 1399
  • شماره پادکست 8
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    یک ورزشکار پیش از ورود به میدان مسابقه بدنش را گرم می‌کند؛ یک کاربر حرفه‌ای صدا خواه خواننده باشد یا گوینده یا سایر مشاغل مرتبط با صدا می‌بایست صدای خود را پیش از شروع گرم کند. در این پادکست به صورت مختصر به اهمیت این موضوع پرداخته‌ام.

    توجه: این پادکست با همکاری مجوعه خانه صدای آواهنگ ضبط شده است.

پخش آنلاین