پادکست اهمیت خواب مناسب


اهمیت خواب مناسب
  • تاریخ سه شنبه 12 مرداد 1400
  • شماره پادکست 38
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    خواب کم و یا خواب زیاد از حد هر دو به معنای ایجاد مخاطره برای صداست. در هر شرایطی چنانچه نقش خواب را نادیده بگیریم فردای آن رو نباید انتظار صدایی رسا از خودمان داشته باشیم و یکی از مهمترین فاکتورهای مهم صدا خواب مناسب است.

پخش آنلاین
برچسب ها: