سرد کردن صدا


سرد کردن صدا
  • تاریخ شنبه 22 آذر 1399
  • شماره یادداشت 19
  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • توضحات کوتاه در یادداشت پیشین از اهمیت گرم کردن صدا و ایرادات گرم نکردن صحبت کردیم، حالا نوبت آن رسیده که به موازات آن از اهمیت سرد کردن و مضرات اهمیت ندادن به آن هم صحبت کنیم.

سرد کردن صدا

در یادداشت پیشین از اهمیت گرم کردن صدا و ایرادات گرم نکردن صحبت کردیم، حالا نوبت آن رسیده که به موازات آن از اهمیت سرد کردن و مضرات اهمیت ندادن به آن هم صحبت کنیم. مادامی که شما از  حنجره‌تان در حال استفاده حرفه‌ای هستید صدایتان نیازمند رعایت و اجرای تکنیک‌های گرم کردن و سرد کردن است. اگر صدایمان سرد نشود توانایی کمتری نسبت به روز قبل خود خواهد داشت به عنوان مثال یک معلم را تصور کنید که علیرغم جدی گرفتن گرم کردن صدا اهمیتی به سرد کردن آن ندهد، قطعا فردای همان روز در کلاس از توان صوتیش کاسته خواهد شد و این مساله به مرور تبدیل به یک آسیب خواهد بود و در ادامه متوجه گرفتگی صدایش خواهد شد. برای رفع این منظور بهتر است همواره همانقدر که به گرم کردن صدا اهمیت می‌دهیم، با تکنیک‌های سرد کردن نیز آشنا شویم و هر بار پس از اجرا، سخنرانی و استفاده از صدایمان به مدت (3-5 دقیقه) صدایمان را به استراحت دعوت کنیم تا برای روزهای آتی همچنان شاداب و سرحال بماند.

یک نکته بسیار مهم نیز در اینجا لازم به ذکر است که غالبا افراد کمتر به سرد کردن صدایشان اهمیت می‌دهند و بر این باورند که نیاز به سرد کردن نیست اما باید بدانیم این مساله در دراز مدت مساله ساز خواهد شد. هرچه تکنیک شما بیشتر باشد قطعا سلامتی صدای شما تضمین شده‌تر خواهد بود اما کمبود تکنیک متقابلا منجر به آسیب‌های زودرستر خواهد بود چرا که احتمال ایجاد التهاب در صدای بی تکنیک بسیار زیاد است.