حنجره بالارونده


حنجره بالارونده
  • تاریخ شنبه 18 اردیبهشت 1400
  • شماره یادداشت 33
  • زمان مطالعه 2 دقیقه
  • توضحات کوتاه حنجره بالا رونده یک حقیقت است که شاید همه ما آن را تجربه کرده باشیم و باید این را بپذیریم که حنجره اگر در موقعیت مناسب قرار بگیرد ما خواهیم توانست صدایی مناسب و راحت تولید کنیم. همانطور که ذکر شد همه ما این را تجربه کرده ایم و علت اصلی این ماجرا هم این اس

حنجره بالارونده

حنجره بالا رونده یک حقیقت است که شاید همه ما آن را تجربه کرده باشیم و باید این را بپذیریم که حنجره اگر در موقعیت مناسب قرار بگیرد ما خواهیم توانست صدایی مناسب و راحت تولید کنیم. همانطور که ذکر شد همه ما این را تجربه کرده ایم و علت اصلی این ماجرا هم این است که این عضله از جای اصلی خودش حرکت کرده و بیش از حد به سمت حلق آمده و تا زمانی هم که ما احساس خفگی نکنیم این روند ادامه خواهد داشت و خوب طبیعتا این اتفاق جالبی نیست که در هنگام تولید نتهای اوج احساس خفگی! داشته باشیم. 

خوب قطعا بهترین راه این است که آن را مستقیما به پایین بکشیم! اما اصل اشتباه هم درست در همین‌جا اتفاق می‌افتد که ما در چه زمانی اقدام به پایین بردن حنجره می‌کنیم؟ آیا خیلی زود اقدام به چنین کاری میکنیم؟ آیا باید کاملا حنجره را از همان ابتدای امر پایین نگه داشته و اقدام به آواز خواندن کنیم؟ قطعا اینطور نیست و چنین اقدامی نه تنها باعث روانی در صدا نمی‌شود بلکه خودمان سدی می‌شویم برای کارکرد درست عضلات و اندام‌های آوازسازی خودمان! 

بنابراین برای اقدام به چنین تکنیکی باید حتما زمان مناسب و موقعیت مناسب برای عملی کردن آن را در تمرین‌ها با مشاوره مربی بیاموزیم و مساله پایین بردن حنجره که عملی شبیه به بلعیدن است را بدون سنجش صحیح از موقعیت انجام ندهیم چرا که این عمل اگر درست انجام نشود نه تنها احساس خوبی به شما نخواهد داد بلکه بیشتر صحنه تولید صدا را به صحنه زورآزمایی تبدیل می‌کند! و در ادامه باید باری دیگر متذکر شویم که این تکنیک فقط زمانی درست است که به موقع اجرا شود در غیر اینصورت خودش آفتی برای صدای شماست!