پادکست سرفه و تارهای صوتی


سرفه و تارهای صوتی
  • تاریخ سه شنبه 12 مرداد 1400
  • شماره پادکست 35
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    سرفه و عطسه با صدای بلند هر دو برای سلامت حنجره شما مضر هستند. سرفه یک واکنش به ورود یک عامل خارجیست که ممکن است در اثر تکرار به فرایندی مزمن و البته غیرارادی و عصبی تبدیل شود! 

پخش آنلاین
برچسب ها: