پادکست درست شنیدن


درست شنیدن
  • تاریخ سه شنبه 12 مرداد 1400
  • شماره پادکست 36
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    تا زمانی که ورودی درست و مناسب و صحیح نداشته باشید انتظار تولید صدای خوب هم نباید داشته باشید. صدای خوب یعنی ابتدا دریافت درست و خوب. 

پخش آنلاین
برچسب ها: