پادکست درد در ناحیه گلو


درد در ناحیه گلو
  • تاریخ چهارشنبه 13 مرداد 1400
  • شماره پادکست 44
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    باروهای غلط و توصیه‌ها و رفتارهای غیرعلمی در تمرین کردن و آواز خواندن فراوان است! یکی از آنها دقیقا همین تصور اشتباه است که فکر می‌کنیم دردی که در گلو و در اثر زیاد آواز خواندن یا صحبت کردن حس می‌کنیم را میتوانیم با سکوت التیام بخشیم!

پخش آنلاین