پادکست رزونانس و رزوناتورها


رزونانس و رزوناتورها
  • تاریخ دوشنبه 22 دی 1399
  • شماره پادکست 18
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    این پادکست شاید پنجره متفاوتی باشه به دنیای صدا؛ البته اگر تا امروز به درستی مفهوم رزونانس و رزوناتور رو نمیدونستید و یا از  کاربرد صحیح اون غافل بودید که از اینجا به بعد دقیقا مفهوم طنین و تشدیدکننده‌ها در صدا براتون شفاف خواهد بود. البته در قسمت بعدی این موضوع رو علمی‌تر هم حتی بررسی می‌کنیم.

پخش آنلاین