پادکست صدای تو دماغی


صدای تو دماغی
  • تاریخ سه شنبه 12 مرداد 1400
  • شماره پادکست 40
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    صدای تو دماغی از آن اصطلاحاتیست که درست نیست! بلکه صدایی را تو دماغی با مفهوم گرفته و خفه می‌نامیم که در ناحیه فوق بینی گرفتار آمده باشد. 

پخش آنلاین
برچسب ها: