موسیقی درمانی چیست؟


موسیقی درمانی چیست؟
  • تاریخ جمعه 6 خرداد 1401
  • شماره یادداشت 47
  • زمان مطالعه 10 دقیقه
  • توضحات کوتاه موسیقی درمانی عبارت است از: کاربرد موسیقی و برنامه های موسیقی از جهت توان بخشی بیماران جسمانی و روانی. انجمن موسیقی درمانی آمریکا موسیقی درمانی را این گونه تعریف می کند: استفاده و کاربرد موسیقی در جهت برخی اهداف درمانی که می­تواند

موسیقی درمانی چیست؟

موسیقی درمانی عبارت است از: کاربرد موسیقی و برنامه های موسیقی از جهت توان بخشی بیماران جسمانی و روانی.

انجمن موسیقی درمانی آمریکا موسیقی درمانی را این گونه تعریف می کند: استفاده و کاربرد موسیقی در جهت برخی اهداف درمانی که می­تواند مواردی از جمله ایجاد تقویت و ساماندهی سلامت روحی و جسمی افراد را به دنبال داشته باشد.

انجمن حرفه‌­ای موسیقی درمانگران موسیقی درمانی را این گونه تعریف می کند: ابزار و شبکه های ارتباطی برای ایجاد رابطه متقابل بین بیمار و درمانگر که می تواند هم در وضعیت بیمار و هم در شیوه‌­ی درمان تغییراتی ایجاد کند.

در موسیقی درمانی دو روش فعال و غیر فعال رواج فراوانی دارد. در روش غیر فعال، شنیدن موسیقی و در روش فعال نواختن، خواندن و حرکات موزون پیرامون موسیقی، مورد نظر است. در روش موسیقی درمانی غیرفعال، بیشترین تأثیر و عملکرد در جهت برانگیختن و تأثیر بر واکنش های عاطفی و ذهنی است. در حالی که در روش موسیقی درمانی فعال، واکنش های مختلف عاطفی، ذهنی، حسی و حرکتی تحریک و برانگیخته می شوند.

برنامه و روش های موسیقی درمانی، متنوع و متناسب با نیاز افراد تنظیم و تدارک دیده می شود. محورهای اصلی برنامه های موسیقی درمانی شنیدن موسیقی مناسب و آرام بخش، نواختن موسیقی در گروه های منظم یا انفرادی، خواندن آوازها، ترانه های فردی و یا گروهی(کر)، حرکات موزون پیرامون موسیقی، آهنگسازی و سرودن شعر و ترانه متناسب با نوع موسیقی، است.

اثرات آرامش بخش موسیقی | موسیقی درمانی

با تأثیر روی مغز، اندورفین­‌ها (مورفین­های داخلی)را افزایش می­دهد و به این ترتیب روی گیرنده های مغز تأثیر می گذارد. در واقع اثر موسیقی روی بدن ناشی از اثر آن روی مغز است. مغز جایی است که احساس آرامش از آن نشأت می گیرد، استرس و اضطراب را کاهش می­دهد و یک محیط آرام ایجاد می کند. نه تنها موسیقی به افراد کمک می کند که آرامش داشته باشند، بلکه به گروه­های بزرگ در اجتماعی شدن و برطرف شدن انزواطلبی کودکان نیز کمک می کند.

برای مطالعه ادامه این مقاله به وب سایت ایران موزیکولوژی مراجعه فرمایید.