دستگاه موسیقی ماه تولد شما


دستگاه موسیقی ماه تولد شما
  • تاریخ شنبه 16 اسفند 1399
  • شماره یادداشت 25
  • زمان مطالعه 2 دقیقه
  • توضحات کوتاه در کتاب (موسیقی ایران از آغاز تا امروز) نوشته غلامرضا جوادی؛ در جلد دوم اشاره شده است به یکی از محققین معاصر فرانسوی که معتقد است هفت دستگاه و پنج آواز موسیقی ایرانی هر یک با ماهی (برج) از ماه‌های دوازده‌گانه سال مرتبط است که در ادامه این یادداشت به معرفی

دستگاه موسیقی ماه تولد شما

در کتاب (موسیقی ایران از آغاز تا امروز) نوشته غلامرضا جوادی؛ در جلد دوم اشاره شده است به یکی از محققین معاصر فرانسوی که معتقد است هفت دستگاه و پنج آواز موسیقی ایرانی هر یک با ماهی (برج) از ماه‌های دوازده‌گانه سال مرتبط است که در ادامه این یادداشت به معرفی آنان می‌پردازیم. این بدین معناست که بر اساس زمان تولدتان نسبت به دستگاه یا آوازی تعلق روحی بیشتری دارید! 

چهارگاه: حَمَل (فروردین)
همایون: ثور (اردیبهشت)
بیات اصفهان: جوزا (خرداد)
دشتی: سرطان (تیر)
ماهور: اسد (مرداد)
ابوعطا: سنبله (شهریور)
سه گاه: میزان (مهر)
شور: عقرب (آبان)
نوا: قوس (آذر)
بیات زند یا بیات ترک: جدی (دی)
افشاری: دلو (بهمن)
راست پنجگاه: حوت (اسفند)

آیا دستگاه های موسیقی ایرانی را میشناسید؟ در ادامه یادداشت‌ها، پادکست‌ها و ویدیوهای آموزشی مفهوم دستگاه و همچنین حال و هوای هر یک از آنان را به شما معرفی خواهم کرد.