هر دستگاه موسیقی مناسب چه زمانیست؟


هر دستگاه موسیقی مناسب چه زمانیست؟
  • تاریخ چهارشنبه 4 فروردین 1400
  • شماره یادداشت 26
  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • توضحات کوتاه هر دستگاه موسیقی برای چه زمانی از روز مناسب است؟ در این گفتار پژوهش‌های بسیاری کردم و هر یک از اساتید از قدیم الایام تا به امروز نظرات متفاوتی داشتند، گاهی این تفاوت به حدی بود که کاملا نظر یکی نظر دیگری را به کل نقض می‌کرد اما در پایان...

هر دستگاه موسیقی مناسب چه زمانیست؟

هر دستگاه موسیقی برای چه زمانی از روز مناسب است؟ در این گفتار پژوهش‌های بسیاری کردم و هر یک از اساتید از قدیم الایام تا به امروز نظرات متفاوتی داشتند، گاهی این تفاوت به حدی بود که کاملا نظر یکی نظر دیگری را به کل نقض می‌کرد اما در پایان با توجه به آموزه های خودم از حال و هوای دستگاه‌های موسیقی ایرانی و نظر استاد ارجمندم حسن مهدی اعتباری این یادداشت را وام گرفتم. 

1- بعد از طلوع آفتاب (چهارگاه)
2- بعد از غروب آفتاب و شب ( همایون)
3- شباهنگام و سحر (بیات اصفهان)
4- عصر و غروب (دشتی)
5- در تمام طول روز (شور - ابوعطا - نوا)
6- عصر و سحر (افشاری)
7- در تمام طول روز به ويژه تا پیش از طلوع آفتاب (سه گاه)
8- صبح تا قبل از ظهر (ماهور - راست پنجگاه - بیات شیراز یا همان بیات ترک)