شناخت سینوس‌ها


شناخت سینوس‌ها
  • تاریخ شنبه 18 مرداد 1399
  • شماره یادداشت 8
  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • توضحات کوتاه سینوس‌ها حفره‌های خالی هستند که فضای داخلی آنها از پرده‌ها یا غشاهای مخاطی پوشیده شده است. سینوس‌ها دارای دو عملکرد هستند: یکی کاهش وزن استخوان سر و دومی ایجاد طنین یا رزونانس در هنگام صحبت کردن یا آواز خواندن و...

شناخت سینوس‌ها

سینوس‌ها حفره‌های خالی هستند که فضای داخلی آنها از پرده‌ها یا غشاهای مخاطی پوشیده شده است.
سینوس‌ها دارای دو عملکرد هستند: یکی کاهش وزن استخوان سر و دومی ایجاد طنین یا رزونانس در هنگام صحبت کردن یا آواز خواندن و...
سینویس‌های پارانزال (نزدیک بینی) هشت عدد هستند و هریک توسط مجرایی به بینی راه پیدا می‌کنند که چهار عدد در سمت راست و چهارتای دیگر در سمت چپ قرار دارند به نام‌های: پیشانی، پرویزَنی، شب‌پره‌ای و فکی.


سینوس پیشانی یا فرانتال:
در بالای چشم و در استخوان پیشانی قرار دارند، این سینوس‌ها در دوران کودکی وجود ندارند و تقریبا از هفت سالگی به بعد تشکیل می‌شوند و سینوزیت پیشانی باعث ایجاد درد و فشار در چشم‌ها می‌شود.
سینوس پرویزنی یا اتمویید:
بین چشم و بینی قرار دارند و تا هجده سالگی نیز رشد می‌کنند، سینوزیت آن باعث درد و احساس فشار بین چشم و بینی می‌شود.
سینوس شب‌پره‌ای یا اسفنویید:
زیر غده هیپوفیز و در پشت سینوس پرویزنی قرار دارند و در سنین بلوغ ظهور میکنند و سینوزیت آن باعث درد و احساس فشار در پشت چشم‌ها می‌شود.
سینوس فکی یا مکزیلری:
در زیر چشم و استخوان گونه قرار گرفته‌اند و بزرگترین سینوس بدن هستند. دندان درد و سر درد از نشانه‌های سینوزیت آن است.
سینوزیت چیست؟
ترشحات مخاطی وارد بینی می‌شود و سپس از این طریق تخلیه می‌شوند، اگر این تخلیه بدرستی انجام نگیرد ایجاد عفونت می‌کند و البته آلرژی‌ها نیز مزید بر علت شده و بافت سینوس‌ها دچار التهاب شده و متورم می‌شوند، به این حالت سینوزیت میگویند.

1- Frontal 
2- Ethmoid
3- Sphenoid
4- Maxillary
5- Sinusitis