هرگز تسلیم نشو


هرگز تسلیم نشو
  • تاریخ پنجشنبه 28 بهمن 1400
  • شماره یادداشت 45
  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • توضحات کوتاه البته شاید این حرف شبیه کلیشه های رایج در شبکه های مجازی باشد اما روی سخنم با خوانندگان و گویندگان از منظر دیگریست که به آن توجه بفرمایید. در هنر احساس ناامیدی هم آسان است و...

هرگز تسلیم نشو

این یادداشت آخرین قسمت از مجموعه یادداشت های سریالی چگونه حرفه ای شویم است. قرار است در مورد این موضوع با یکدیگر گفتگو کنیم که هرگز قرار نیست تسلیم شویم. البته شاید این حرف شبیه کلیشه های رایج در شبکه های مجازی باشد اما روی سخنم با خوانندگان و گویندگان از منظر دیگریست که به آن توجه بفرمایید. در هنر احساس ناامیدی هم آسان است و هم جزیی جدانشدنی از آن. گویی هنر با حس شارژ و دشارژ شدن های مداوم همراه باشد! اگر بدانیم و از این نکته آگاه باشیم هرگز تسلیم دشارژها نخواهیم شد. شما باید بدانید که زمان عامل بسیار مهمی در رشد ریشه دار شماست و نباید به راحتی از رویاهای خود دست بکشید. البته به شرط اینکه برای ورود به دنیای حرفه ای از همه لحاظ مخصوصا علمی آماده باشید. این مسیر پر از رقابت، حس ناامیدی و طرد شدن است. مطمئن باشید همه کسانی که در این راه به شهرت دست یافته اند هرکدام به نوعی زحمت و رنج و سختی دیده اند به جز آن عده ی اندکی که با پولهای سرشار و هنگفت برای مدتی بر اساس تبلیغات و بلندگوهای پر سر و صدای تبلیغاتی پر زرق و برق به گوش من و تو فروشان کرده اند و عوام هم خواسته و ناخواسته پیگیر آنها هستند! با ترس هایتان روبرو شوید، مثبت بمانید و روی صدایتان همواره کار کنید و هرگز در این راه متوقف نشوید و اراده خود را تقویت کنید. به خاطر داشته باشید که داشتن اراده خیلی مهمتر از داشتن استعدادهای خام است.