فرهنگ مراقبت از صدا


فرهنگ مراقبت از صدا
  • تاریخ دوشنبه 11 بهمن 1400
  • شماره یادداشت 44
  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • توضحات کوتاه مراقبت از صدا یک فرهنگ است. بزارید کمی راحت تر با یکدیگر صحبت کنیم. شما نمیتونید ادعا کنید که خواننده یا گوینده ای حرفه ای هستید اما سبک زندگیتان (life style) حرفه ای نیست! خوب فکر می کنید چه چیزهایی شما را به جز پول در آورد

فرهنگ مراقبت از صدا

مراقبت از صدا یک فرهنگ است. بزارید کمی راحت تر با یکدیگر صحبت کنیم. شما نمیتونید ادعا کنید که خواننده یا گوینده ای حرفه ای هستید اما سبک زندگیتان (life style) حرفه ای نیست! خوب فکر می کنید چه چیزهایی شما را به جز پول در آوردن در صنعت خوانندگی و گویندگی حرفه ای میکند. الف. تمرینات روزانه و وارم آپ - ب. چکاپ دوره ای حنجره (دست کم هر 6 ماه یکبار) - پ. دوری از دخانیات و نوشیدنی های الکلی - پرهیز از نوشیدنی های مضر و نوشیدن آب کافی - خواب کافی و ورزش مناسب و از همه مهمتر داشتن دوستانی که شما را می فهمند! شاید شما هم مانند من دوستانی داشته باشید که سیگار می کشند و یا مراقبت های صوتی شما را به نوعی سوسول بار آوردن صدا تلقی می کنند. بهترین کار اینست که آنها را نسبت به مضرات دود سیگار و مواد غذایی که از آنها دوری میکنید روی صدایتان آگاه کنید. سپس از آنها بخواهید که هنگام استعمال دخانیات از شما دور باشند. قطعا آنها نیز به شما احترام خواهند گذاشت. 

یادمان باشد تمرینات روزانه صوتی داشتن مهمترین بخش کار ماست. مبادا تمرین کردن را نادیده بگیرید.