تاثیر میوه‌ها بر صدا (بخش 1)


تاثیر میوه‌ها بر صدا (بخش 1)
  • تاریخ شنبه 28 فروردین 1400
  • شماره یادداشت 30
  • زمان مطالعه 3 دقیقه
  • توضحات کوتاه کاربران حرفه‌ای صدا ترجیح میدهند که میوه به عنوان یکی از میان وعده ها یا شاید هم وعده های غذایی آنان باشد. اما اینکه چه میوه‌ای؟ و چه زمانی قصه خاص خودش را دارد، ممکن است گاهی خوردن یک میوه در زمان نامناسب شما را با دردسر مواجه کند! در این مجموعه مقالات ب

تاثیر میوه‌ها بر صدا (بخش 1)

کاربران حرفه‌ای صدا ترجیح میدهند که میوه به عنوان یکی از میان وعده ها یا شاید هم وعده های غذایی آنان باشد. اما اینکه چه میوه‌ای؟ و چه زمانی قصه خاص خودش را دارد، ممکن است گاهی خوردن یک میوه در زمان نامناسب شما را با دردسر مواجه کند! در این مجموعه مقالات به بررسی نقش و تاثیر میوه‌جات بر صدا می‌پردازیم، اما پیش از آن یک نکته مهم را نیز متذکر شویم که: بحث ما از منظر عمومیست و قطعا شما می‌بایست نقش میوه‌ها را در بدن خود از نظر حساسیت و واکنش‌های بدنی خودتان هم ضمن آگاهی از این موارد مورد سنجش و آزمایش بیشتر هم قرار دهید. 

این قسمت: بررسی نقش سیب، آووکادو و موز 

سیب: همیشه جز بهترین میوه‌ها برای صدا بوده به ويژه سیب سبز! خوردن سیب طبیعی (نه آب سیب) ویتامین‌ بدن شما را تامین می‌کند و اگر کاربران حرفه‌ای صدا مثلا خوانندگان پیش از اجرا سیب بخورند به دلیل اینکه این میوه قند بالایی ندارد دچار ازیاد خلط نخواهند شد و به دلیل دارا بودن آب فراوان رطوبت تارهای صوتی نیز تامین خواهد شد و شما را در طول اجرا یاری خواهد کرد. پس به مصرف سیب پیش از اجرا امتیاز مثبت می‌دهیم! 

آووکادو: نمی‌خواهم بگویم خوب است! بلکه باید گفت عالیست! چون که تسکین گلوی شماست، به ويژه وقتی که بدنتان کم آب شده یا گلویتان مداوم خشک می‌شود! آووکادو میل کنید. جالب است بدانید که ضمن دارا بودن مقادیر زیادی امگا3 تاثیری سریع هم دارد! پس اینجا هم یک امتیاز مثبت دیگر ثبت کنید! 

موز:  و اما موز؛ قبل از هر چیز خاطر نشان کنیم که ما در حال بررسی تاثیر میوه‌ها بر صدا هستیم نه بر سلامت بدن! بنابراین در اینجا هم از نقش موثر موز بر سلامت بدن غافل نباشم؛ اما نکته مهم این است که هرگز پیش از اجرا هرگز موز نخورید! همیشه به هنرجویانم توصیه میکنم که از مصرف لبنیات پیش از تمرین و آواز خواندن جدا خودداری کنند چرا که یک بافت مخاطی (خلط زیاد) گلویشان را در بر می‌گیرد که سد راه صدای آنان خواهد شد!؛ موز دقیقا همین کار را با صدای شما خواهد کرد و نباید دقیقا پیش از اجرا و یا انجام تمرینات آوایی آن را مصرف کنید! شاید اینجا باید یک امتیاز منفی بدهید! 

این موضوع و بررسی تاثیرات سایر میوه‌جات را در قسمت‌های بعدی دنبال خواهیم کرد.