آیا بیان با آواز تفاوت دارد؟


آیا بیان با آواز تفاوت دارد؟
  • تاریخ شنبه 1 آذر 1399
  • شماره یادداشت 16
  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • توضحات کوتاه عملکرد ذهن ما به گونه‌ایست که نمی‌تواند تفاوت میان آواز خواندن و صحبت کردن را متوجه شود! پس چرا در حین اجرای یک قطعه آوازی تا این حد با مشکل و تنش روبه‌رو می‌شویم در حالی که روزانه مداوم در حال صحبت کردن هستیم و از همان حنجره و همان تار صوتی استفاده می‌کن

آیا بیان با آواز تفاوت دارد؟

عملکرد ذهن ما به گونه‌ایست که نمی‌تواند تفاوت میان آواز خواندن و صحبت کردن را متوجه شود! پس چرا در حین اجرای یک قطعه آوازی تا این حد با مشکل و تنش روبه‌رو می‌شویم در حالی که روزانه مداوم در حال صحبت کردن هستیم و از همان حنجره و همان تارصوتی استفاده می‌کنیم؟ تفاوت در چیست؟موضوع اصلی این است که ما زمانی می‌توانیم آواز خواندنمان را بهبود ببخشیم که ابتدا بیان خودمان را اصلاح کنیم که این همان فرایند SLS یا Speech Level Singing است که تلاش دارد بیان و آواز را که تنها تفاوتشان کشش واژگان است را همسان سازی و متعادل کند. 

تمرینات پرورش‌صدا به شما خواهد آموخت که با زیپ کردن تارهای صوتی و تحت کنترل گرفتن تنفس و استفاده صحیح در رجیسترهای صوتی و همچنین ارتباط میان آنها صدای خودمان را ورزیده کنیم، سپس بیان را اصلاح کنیم و حالا روی آواز کار کنیم. همین جا به یک نکته مهم دیگر هم اشاره کنم در باب بهداشت صدا که باید بدانیم 3 دقیقه صحبت کردن معادل 1 ساعت آواز خواندن تارهای صوتی شما را خسته می‌کند و این موضوع کاملا می‌تواند اهمیت تمرینات پرورش‌صدا را در استفاده درست از صدا برای گویندگان توضیح دهد و شفاف بیان کند. 

کاربران حرفه‌ای صدا باید بتوانند که با بستن تارهای صوتی، نگه داشتن وضعیت حنجره در موقعیت درست، کنترل شدت صدا و... بسیاری از موارد و تکنیکهای مهم دیگر از این قبیل می‌توانند تا ساعت‌ها بدون تنش و خستگی صحبت کنند و یا آواز بخوانند و مهمترین کلید این است که بدانیم صحبت کردن با آواز خواندن فرقی ندارد!