تمرین با سایر خواننده ها (درست یا غلط؟)

تمرین با سایر خواننده ها (درست یا غلط؟)

هرگز این کار رو برای یادگیری آواز انجام نده! با اینکه خیلی‌ها به اشتباه تصور می‌کنند این کار درسته! اما نه همیشه و نه در هر مرحله‌ای!