آشنایی با انواع هدفون ها

آشنایی با انواع هدفون ها

آشنایی با انواع هدفون ها و ويژگی هر یک از آنها در استودیو قطعا موضوع جالبی خواهد که بدانید تا چه اندازه موضوع صدا و صدابرداری و شنیدار حائز اهمیت است و هرچه یک استودیو تجهیزات بالاتری داشته باشد و اپراتور تواناتر و با سواد تر قطعا تولید نهایی با کیفیت تر خواهد بود.