اصطلاحات رو هم یاد بگیر!

اصطلاحات رو هم یاد بگیر!

دانستن اصطلاحات مربوط به کارت از نکات ضروری و اصلی هست. فکر نکن اگر که فقط بلد باشی زیبا صحبت کنی یا تکنیکال آواز بخونی کفایت می کنه. کار آن کرد که تمام کرد. یعنی لازمه که لااقل با اصطلاحات مربوط به ابزارهای کارت هم آشنا باشی و اتفاقا خیلی خوبه که از این نکات هرچند سطحی اطلاعاتی داشته باشی. کلا یادت باشه هرچه بیشتر بدونی موفق تری.