تفاوت آهنگسازی و ملودی‌سازی

تفاوت آهنگسازی و ملودی‌سازی

چه کسی را آهنگساز بنامیم و چه کسی را ملودی‌ساز؟ نویدنیک - احسان جعفری ( 0 تا 100 تولید پروژه در استودیو) - قسمت سوم