واژه‌ها فرهنگ‌سازند

واژه‌ها فرهنگ‌سازند

خش در شناسنامه قدغن..!
قسمت اول از گفتگوی نوید نیک و غلامعلی صابری کارشناس ادبی پیرامون واژگان فارسی