فرق خوانندگان ذاتی با اکتسابی

فرق خوانندگان ذاتی با اکتسابی

قطعا اونی که تلاش میکنه موفق‌تر از اون کسی هست که ذاتی یه صدایی داشته! چون دانش بیشتری داره، شک نکن.